Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/316
Title: Вікторіанський художній дискурс як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу
Authors: Шишкіна, К. І.
Keywords: вікторіанський художній дискурс
евфемістичні номінації
когнітивно-дискурсивний підхід
художній текст
викторианский художественный дискурс
эвфемистические номинации
когнитивно-дискурсивный подход
художественный текст
Victorian artistic discourse
euphemistic nominations
cognitive-discursive approach
artistic text
соціокультурні табу
социокультурные табу
socio-cultural taboos
Issue Date: 2016
Publisher: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова
Citation: Шишкіна К. І. Вікторіанський художній дискурс як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу / К. І. Шишкіна // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземних мов за фахом: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (25 квітня 2016 р., Одеса) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – С.90-93
Abstract: У роботі розглядається вікторіанський художній дискурс (далі ВХД) як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу з точки зору когнітивно-дискурсивного підходу, що передбачає вирішення таких завдань: 1) дати визначення поняття ВХД; 2) описати його специфіку як сфери функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу. В работе рассматривается викторианский художественный дискурс (далее ВХД) как сфера функционирования евфемистических номинаций социокультурных табу с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, что предполагает решение таких задач: 1) дать определение понятия ВХД; 2) описать его специфику как сферы функционирования евфемистических номинаций социокультурных табу.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/316
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.