Екскурсія "Бурсацький узвіз – його історія"

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто використання екскурсійного методу в практичній діяльності туристсько-екскурсійних закладів та закладів освіти, зокрема - школи. Зроблено огляд літератури та опис історії Бурсацього узвозу. Проаналізовано можливість для використання цих відомостей для екскурсійної роботи зі школярами та туристами Харкова. Рассмотрено использование экскурсионного метода в практической деятельности туристско-экскурсионных учреждений и учебных заведений, в частности - школы. Сделан обзор литературы и описание истории Бурсацкого спуска. Проанализирована возможность для использования этих сведений для экскурсионной работы со школьниками и туристами Харькова. The use of excursion method in practical activity of tourist-excursion and educational establishments, in particular - schools, is considered. A literature review and a description of the history of the Bursatsky Descent are made. The possibility of using this information for excursion work with students and tourists of Kharkov is analyzed.
Опис
Ключові слова
екскурсія, історія, Харків, Бурсацький узвіз, екскурсії для школярів, экскурсия, история, Харьков, Бурсацкий спуск, экскурсии для школьников, excursion, history, Kharkiv, Bursatsky descent, guided tours for schoolchildren
Цитування
Булгакова В. С. Екскурсія "Бурсацький узвіз – його історія" / В. С. Булгакова // Геогафія та туризм : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 30 січ. 2018 р. / за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 37–40.