Тенденції розвитку міжнародного туризму

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подаеться сучасна характеристика тенденцій розвитку туризму у світі. Визначено чинники, які сприяють розвитку туризму; охарактеризовано вплив міжнародного туризму на економічний розвиток; розглянуто основні міграційні потоки туристів та перспективи розвитку туризму регіонів світу. В статье подается современная характеристика тенденций развития туризма в мире. Определены факторы, которые способствуют развитию туризма; охарактеризованы влияние международного туризма на экономическое развитие; рассмотрены основные миграционные потоки туристов и перспективы развития туризма регионов мира. The article presents a modern characteristic of tourism trends in the world. The factors that contribute to the development of tourism have been identified; the impact of international tourism on economic development is characterized; main migration flows of tourists and perspectives of tourism development of regions of the world are considered.
Опис
Ключові слова
туризм, міжнародний туризм, тенденції розвитку, туристичні потоки, міграція, туризм, международный туризм, тенденции развития, туристические потоки, миграция, tourism, international tourism, trends of development, tourist flows, migration
Цитування
Дрокіна Т. М. Тенденції розвитку міжнародного туризму / Т. М. Дрокіна // Геогафія та туризм : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 30 січ. 2018 р. / за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 8-13.