Я І СТРЕС. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОШУК РЕСУРСІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В тезах описуються вправи, які були проведені на майстер-класі, що відбувся під час роботи XVI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Простір арт-терапії: мінливість і стабільність – пошуки балансу", в рамках апробації корекційної програми за темою дисертаційного дослідження. В тезисах описываются упражнения, которые были проведены на мастер-классе во время работы XVI Международной междисциплинарной научно-практической конференции "Пространство арт-терапии: изменчивость и стабильность - поиски баланса", в рамках апробации коррекционной программы по теме диссертационного исследования. The theses describe the exercises that were held at the master class during the XVI International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "The Space of Art Therapy: Variability and Stability - the Search for Balance", as part of the testing of the correctional program on the topic of the dissertation research.
Опис
Ключові слова
стрес, психологія стресу, інтегративна психологія, стрессерфінг, арт-техніки, стресс, психология стресса, интегративная психология, стрессерфинг, арт-техники, stress, psychology of stress, integrative psychology, stress surfing, art techniques
Цитування
Нікітіна О. П. Я і стрес. Інтегративний пошук ресурсів / О. П. Нікітіна, Н. О. Обухова // Простір арт-терапії: мінливість і стабільність – пошуки балансу : тези доп. XVI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15-17 лют. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 132–134.