Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3085
Title: Актуальність використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову
Other Titles: Актуальность использования геометрических преобразований для решения задач на построение
The relevance of using geometric transformations to solve construction problems
Authors: Сіра, І. Т.
Чувилко, В. І.
Keywords: математика
геометричні перетворення
задачі на побудову
вивчення геометрії
студентські роботи
математика
геометрические преобразования
задачи на построение
изучение геометрии
студенческие работы
mathematics
geometric transformations
building tasks
geometry study
student work
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Сіра І. Т. Актуальність використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову / І. Т. Сіра, В. І. Чувилко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 217–221.
Abstract: У статті розглядаються питання актуальністі використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову. В статье рассматриваются вопросы актуальности использования геометрических преобразований для решения задач на построение. The article discusses the relevance of using geometric transformations to solve construction problems.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3085
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіра І. Т.,Чувилко В. І. .pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.