Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група "Основа""
Анотація
У монографії висвітлено технологію здійснення внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти. Значну увагу приділено таким аспектам організації внутрішнього аудиту, як нормативне забезпечення системи контролю в закладі освіти; використання сучасних методів контролю за якістю освіти й освітньою діяльністю, що підвищує технологічність контрольно-аналітичної діяльності керівника закладу освіти. Монографія стане в пригоді викладачам і студентам системи вищої освіти, у тому числі післядипломної, керівникам закладів загальної середньої освіти. В монографии освещена технология осуществления внутреннего аудита в учреждении общего среднего образования. Значительное внимание уделено таким аспектам организации внутреннего аудита, как нормативное обеспечение системы контроля в учебном заведении; использование современных методов контроля качества образования и образовательной деятельности, что повышает технологичность контрольно-аналитической деятельности руководителя учреждения образования. Монография будет полезна преподавателям и студентам системы высшего образования, в том числе последипломного, руководителям учреждений общего среднего образования. The monograph highlights the technology of internal audit in the institution of general secondary education. Considerable attention is paid to such aspects of the organization of internal audit as the normative support of the control system in an educational institution; the use of modern methods of monitoring the quality of education and educational activities, which increases the manufacturability of the control and analytical activities of the head of an educational institution. The monograph will be useful to teachers and students of the higher education system, including postgraduate students, to heads of institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
заклади загальної середньої освіти, внутрішній аудит, якість освіти, учреждения общего среднего образования, внутренний аудит, качество образования, general secondary education institutions, internal audit, the quality of education
Цитування
Гречаник О. Є. Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти : монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2019. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 10 (201)).