Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках трудового навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Розглянуто проблему розвитку творчих здібностей молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання. Акцентовано увагу на розробленні системи творчих завдань та запитань з елементами графічних робіт. Рассмотрена проблема развития творческих способностей детей младшего школьного возраста на уроках трудового обучения. Акцентировано внимание на разработке системы творческих заданий и вопросов с элементами графических работ. In the article the problem of development of creative abilities of children of primary school age at lessons of labor training. Attention is focused on the development of a system of creative tasks and questions with elements of graphic work.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі здібності, урок трудового навчання, моделювання, конструювання і макетування, творчество, творческие способности, урок трудового обучения, моделирование, конструирование и макетирование, creativity, creative abilities, lesson of labor training, modeling, designing and prototyping
Цитування
Глінка І. Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках трудового навчання / І. Глінка, Н. Довгопола // Новий Колегіум. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - № 1. - С. 48-51.