Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3034
Title: Дистанційні освітні технології: переваги та недоліки застосування
Other Titles: Дистанционные образовательные технологии: преимущества и недостатки применения
Distance education technologies: advantages and disadvantages of application
Authors: Алієв, Х. М.
Keywords: навчання
технології
студенти
можливість
обучение
технологии
студенты
возможность
teaching
technologies
students
possibility
Issue Date: 15-May-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний ніверситет імені Г. С. Сковороди
Citation: Алієв Х. М. Дистанційні освітні технології: переваги та недоліки застосування / Х. М. Алієв // «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»: матеріали наук.-практ. конф молодих учених, Харків, 15–16 трав. 2019 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. Н. О. Пономарьової, О. А. Жерновникової. - Харків : ХНПУ, 2019 – С. 40-44.
Abstract: Актуальною стала проблема модернізації системи вищої освіти. З'явилися нові форми навчання, різноманіття різних способів використання в навчальному процесі цифрових технологій. Суть такої модернізації освіти найбільш відбивається в концепції дистанційної освіти. Актуальной стала проблема модернизации системы высшего образования. Появились новые формы обучения, многообразие различных способов использования в учебном процессе цифровых технологий. Суть такой модернизации образования наиболее отражается в концепции дистанционного образования. The issue of modernization of the higher education system has become urgent. There are new forms of learning, a variety of different ways to use digital technologies in the educational process. The essence of such modernization of education is most reflected in the concept of distance education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3034
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.