Дистанційні освітні технології: переваги та недоліки застосування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний ніверситет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальною стала проблема модернізації системи вищої освіти. З'явилися нові форми навчання, різноманіття різних способів використання в навчальному процесі цифрових технологій. Суть такої модернізації освіти найбільш відбивається в концепції дистанційної освіти. Актуальной стала проблема модернизации системы высшего образования. Появились новые формы обучения, многообразие различных способов использования в учебном процессе цифровых технологий. Суть такой модернизации образования наиболее отражается в концепции дистанционного образования. The issue of modernization of the higher education system has become urgent. There are new forms of learning, a variety of different ways to use digital technologies in the educational process. The essence of such modernization of education is most reflected in the concept of distance education.
Опис
Ключові слова
навчання, технології, студенти, можливість, обучение, технологии, студенты, возможность, teaching, technologies, students, possibility
Цитування
Алієв Х. М. Дистанційні освітні технології: переваги та недоліки застосування / Х. М. Алієв // «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»: матеріали наук.-практ. конф молодих учених, Харків, 15–16 трав. 2019 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. Н. О. Пономарьової, О. А. Жерновникової. - Харків : ХНПУ, 2019 – С. 40-44.