Використання методу проектів у процесі викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Розкрито теоретичні складові методу проектів та розглянуто їх основні типи. Окреслено структуру проекту з інтегрованого курсу «Я досліджую світ», що реалізує природничу, соціальну та громадянську освітні галузі. Надано методичні рекомендації та зразок проекту для учнів першого класу з навчального предмету «Я досліджую світ». Раскрыто теоретические составляющие метода проектов и рассмотрены их основные типы. Очерчено структуру проекта интегрированного курса «Я исследую мир», который реализует естественную, социальную и гражданскую образовательные отрасли. Предоставлено методические рекомендации и образец проекта для учеников первого класса с учебного предмета «Я исследую мир». The theoretical components of the project method are disclosed and their main types are considered. The structure of the integrated course "I explore the world" is outlined, which implements the natural, social and civic education sectors. Guidance and an example of project for the first-grade students of primary school from the subject "I explore the world" is provided.
Опис
Ключові слова
метод проектів, початкова школа, здобувачі початкової освіти, метод проектов, начальная школа, соискатели начального образования, method of projects, primary school, students
Цитування
Партола В. Використання методу проектів у процесі викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" / В. Партола, Н. Смолянюк // Новий Колегіум. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - № 1. - С. 39-42.