Задачі з основ програмування в шкільних підручниках інформатики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В статті розглянуто особливості задач з основ програмування, наведених у шкільних підручниках з інформатики, проведено їх порівняльний аналіз. Надано методичні рекомендації щодо успішного навчання школярів основам програмування. В статье рассмотрены особенности задач по основам программирования, приведенных в школьных учебниках по информатике, проведен их сравнительный анализ. Даны методические рекомендации по успешной учебы школьников основам программирования. The article discusses the features of tasks on the basics of programming given in school textbooks on computer science, their comparative analysis is carried out. The methodical recommendations for successful schoolchildren learning the basics of programming are given.
Опис
Ключові слова
математика, інформатика, програмування, задачі, шкільні підручники, студентські роботи, математика, информатика, программирование, задачи, школьные учебники, студенческие работы, mathematics, computer science, programming, tasks, school books, student work
Цитування
Глушич В. В. Задачі з основ програмування в шкільних підручниках інформатики / В. В. Глушич // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 118–120.