Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3011
Title: Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю
Other Titles: Инновационные технологии ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой родного края
Innovative technologies of familiarization of children of the senior preschool age with the native land
Authors: Кисельова, І. О.
Старікова, Л. П.
Киселева, И. А.
Старикова, Л. П.
Kiseleva, I. O.
Starikova, L. P.
Keywords: інноваційні педагогічні технології
рідний край
краєзнавство
инновационные педагогические технологии
родной край
краеведение
innovative technologies
native land
local history
Issue Date: 2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Кисельова І. О. Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю / І. О. Кисельова, Л. П. Старікова // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - Вип. 16. - С. 167-177.
Abstract: У статті розкрито важливість застосування інноваційних педагогічних технологій для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю. Ефективне розв'язання цього завдання на сьогоднішньому етапі розвитку освіти в Україні можливе за умов зміни педагогічних методик. В статье раскрыта важность использования инновационных педагогических технологии для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой родного края. Эффективное решение этого задания на сегодняшнем этапе развития образования в Украине возможно при условии изменения педагогических методик. The article discusses the use of innovative technologies in the process of familiarization children of senior preschool age with their native land. The ways of formation of knowledge of senior preschool children about their native land are highlighted.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3011
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кисельова, Старікова. Інноваційні технології.pdf5.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.