Застосування МS Excel для дослідження економіко-математичних задач

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. СПДФО Прокопенко Г. Є.
Анотація
Методичні рекомендації містять короткі відомості про використання табличного процесора MS Excel для розв’язання задач з економічним змістом; приклади із докладним описом їх розв’язання; завдання для самостійної дослідницької роботи студентів. Методические рекомендации содержат краткие сведения об использовании табличного процессора MS Excel для решения задач с экономическим содержанием; примеры c подробным описанием их решения; задания для самостоятельной исследовательской работы студентов.Guidelines contain brief information about using the MS Excel spreadsheet processor to solve problems with economic content; examples with a detailed description of their solution; assignments for independent research work of students.
Опис
Ключові слова
розв’язання, дослідження, матриці, діапазон даних, мастер функцій, задачі, робоче поле, решение, исследование, матрицы, диапазон данных, мастер функций, задачи, рабочее поле, decision, study, matrices, data range, function wizard, tasks, working field
Цитування
Застосування MS Excel для дослідження економіко-математичних задач : метод. рек. для студ. економічних спеціальностей / Харк. нац. пед. ун-т. імені Г. С. Сковороди ; уклад. : А. І. Прокопенко, О. Т. Олійник, І. В. Бауріна, С. О. Доценко . – Харків : ХНПУ, 2010. – 36 с.