Creative self-realization of teachers and students of the schools in the conditions of educational reformation in Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
The article is devoted to the results of a survey of the teachers of sec-ondary schools on the formation of the readiness of students and teachers for creative self-realization in the educational process. The article focuses on the need to form cre-ative self-realization in adolescence. It is noted that the totality of pedagogical conditions for the organization of educational work positively aff ects both the teenager and the teacher regarding the formation of readiness for creative self-realization. It is proved that the organization of the educational interaction between the teacher and the students requires the formation of a new pedagogical thinking, the essence of which is the creation of an educational space based on the interaction of partici-pants in the educational process, where the teacher and students act as subjects of education. Стаття присвячена результатам опитування вчителів другорядних шкіл про формування готовності учнів та вчителів до творчої самореалізації у навчальному процесі. У статті акцентовано увагу на необхідності формування творчої самореалізації у підлітковому віці. Зазначається, що сукупність педагогічних умов організації виховної роботи позитивно впливає як на підлітка, так і на вчителя щодо формування готовності до творчої самореалізації. Доведено, що організація навчальної взаємодії викладача та учнів вимагає формування нового педагогічного мислення, суть якого полягає у створенні освітнього простору на основі взаємодії учасників у навчальному процесі, де вчитель та студенти виступають суб’єктами навчання. Статья посвящена результатам опроса учителей второстепенных школ о формировании готовности учащихся и учителей к творческой самореализации в учебном процессе. В статье акцентировано внимание на необходимости формирования творческой самореализации в подростковом возрасте. Отмечается, что совокупность педагогических условий организации воспитательной работы положительно влияет как на подростка, так и на учителя по формированию готовности к творческой самореализации. Доказано, что организация учебного взаимодействия преподавателя и учащихся требует формирования нового педагогического мышления, суть которого заключается в создании образовательного пространства на основе взаимодействия участников в учебном процессе, где учитель и студенты выступают субъектами обучения.
Опис
Ключові слова
secondary school, self-realization, creative self-realization, educational process, teenagers, середня школа, самореалізація, творча самореалізація, навчальний процес, підлітки, средняя школа, самореализация, творческая самореализация, подростки
Цитування
Rybalko L.Creative self-realization of teachers and students of the schools in the conditions of educational reformation in Ukraine / L. Rybalko, G. Jose da Costa // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – p. 194-200.