Цзян Цин: у гендерному вимірі історії КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Ще з давніх часів у Китаї відносно жіноцтва існувало безліч дискримінаційних обмежень. Китайський соціум змушував жінок увесь час доводити, що вони можуть бути не лише покірними дружинами та домогосподарками, а й брати участь у політичних, соціальних та економічних справах держави нарівні з чоловіками. Еще с древних времен в Китае относительно женщин было множество дискриминационных ограничений. Китайский социум заставлял женщин все время доказывать, что они могут быть не только покорными женами и домохозяйками, но и участвовать в политических, социальных и экономических делах государства наравне с мужчинами. Since ancient times, there have been many discriminatory restrictions on women in China. Chinese society forced women to prove all the time that they could not only be submissive wives and housewives, but also participate in the political, social and economic affairs of the state on a par with men.
Опис
Ключові слова
Цзян Цин, гендерний вимір, історія, КНР, жінки, студентські роботи, Цзян Цин, гендерное измерение, история, КНР, женщины, студенческие работы, Jiang Qing, gender dimension, history, KNR, women, student work
Цитування
Лукашенко Є. Л. Цзян Цин: у гендерному вимірі історії КНР / Є. Л. Лукашенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 261–264.