Promoting communicative language use in the English classroom by adapting materials

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
The article discusses the promotion of the use of communicative communication in the English language class by adapting materials. У статті розглядається сприяння використанню комунікативного спілкування в класі англійської мови шляхом адаптації матеріалів. В статье рассматривается содействие использованию коммуникативного общения в классе английского языка путем адаптации материалов.
Опис
Ключові слова
english phonetics, materials, communicative, grammar practice, focus on meaning, англійська фонетика, матеріали, комунікативність, граматична практика, орієнтація на значення, английская фонетика, материалы, коммуникативность, грамматическая практика, ориентация на значение
Цитування
Odegova N. N. Promoting communicative language use in the English classroom by adapting materials / N. N. Odegova // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях : світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Умань, 25-26 трав. 2017 р. / Уман. держ. пед. ун-т імені П. Тичини. – Умань : Візаві, 2017. – Ч. 2. – С. 74–78.