Російсько-японська війна та її вплив на відродження польського питання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Важливу роль у налагодженні міжкультурного діалогу між молоддю України і Польщі відіграє вивчення історичного досвіду державотворення. Для українців і поляків цей процес у 1914-1923 рр.проходив завдяки підготовленому підґрунтю попередніх років ХІХ-ХХ ст. Через призму даного процесу важливо поглянути з сьогоднішньої перспективи на ті основні чинники, які обумовили його. Важную роль в налаживании межкультурного диалога между молодежью Украины и Польши играет изучение исторического опыта государственного строительства. Для украинцев и поляков этот процесс в 1914-1923 рр.проходив благодаря подготовленном подоплеке предыдущих годов XIX-ХХ вв. Через призму данного процесса важно взглянуть с сегодняшней перспективы на те основные факторы, которые обусловили его. An important role in establishing an intercultural dialogue between the youth of Ukraine and Poland is played by the study of the historical experience of state building. For the Ukrainian and Poles, this process took place in 1914-1923 thanks to the prepared background of the previous years of the XIX-XX centuries. Through the prism of this process, it is important to look from today's perspective on the main factors that determined it.
Опис
Ключові слова
російсько-японська війна, вплив, відродження, польське питання, студентські роботи, русско-японская война, влияние, возрождение, польский вопрос, студенческие работы, russian-japanese war, influence, polish question, student work
Цитування
Єрьомін В. І. Російсько-японська війна та її вплив на відродження польського питання / В. І. Єрьомін // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 210–214.