Сезонні коливання жирнокислотного складу ліпідів м’язової тканини деяких видів куликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені результати жирнокислотного аналізу загальних ліпідів у м'язовій тканині деяких видів куликів. Досліджені сезонні коливання загальної кількості жирних кислот і співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот у залежності від сезону. Встановлено, що рівень жирних кислот і їх спектр залежать не від сезону, а від стадії міграції птахів. Представлены результаты жирнокислотного анализа общих липидов в мышечной ткани некоторых видов куликов. Исследованы сезонные колибания общего количества жирных кислот и соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в зависимости от сезона. Установлено, что уровень жирных кислот и их спектр зависит не от сезона, а от стадии миграции птиц. Results of general fatty-acid analysis of the muscle tissue lipids of some species of sandpipers are presented. Seasonal fluctuations of total amount of fatty acids and ratio of saturated and unsaturated fatty acids depending on season was studied. It was found that the level of fatty acids and their range depend not on the season, but on the stage migration of birds.
Опис
Ключові слова
жирні кислоти, кулики, сезонні коливання ліпідного складу, жирные кислоты, кулики, сезонные колебания липидного состава, fatty acids, sandpipers, seasonal fluctuations of lipid composition
Цитування
Ликова І. О. Сезонні коливання жирнокислотного складу ліпідів м’язової тканини деяких видів куликів / І. О. Ликова, Л. П. Харченко // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 38–43.