Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх Чемпіонатів Європи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК)
Анотація
На сучасному етапі розвитку баскетболу одним із факторів, які впливають на перемогу команди рівня вищої спортивної майстерності в змаганнях, вважається рівень фізичної підготовленості команди. Тривалість змагального періоду призводить до скорочення інших періодів підготовки, що потребує розробки нових теоретичних положень фізичної підготовки, методів та засобів розвитку рухових здібностей, які необхідні в грі баскетбол. Рваний темп пересування гравців в баскетболі вимагає від них особливих показників швидкості у бігу зі зміною напрямку. В фізичній підготовці баскетболістів для розвитку швидкісної витривалості застосовують бігові вправи, серед яких найбільш поширена ‒ човниковий біг. На современном этапе развития баскетбола одним из факторов, влияющих на победу команды уровня высшего спортивного мастерства в соревнованиях, считается уровень физической подготовленности команды. Продолжительность соревновательного периода приводит к сокращению других периодов подготовки, что требует разработки новых теоретических положений физической подготовки, методов и средств развития двигательных способностей, которые необходимы в игре баскетбол. Рваный темп передвижения игроков в баскетболе требует от них особых показателей скорости в беге с изменением направления. В физической подготовке баскетболистов для развития скоростной выносливости применяют беговые упражнения, среди которых наиболее распространено - челночный бег. At the present stage of the development of basketball, one of the factors that influence the victory of the team of the level of higher sportsmanship in competitions is the level of physical fitness of the team. The duration of the competitive period leads to a shortening of other training periods, which requires the development of new theoretical provisions of physical training, methods and means of developing the motor skills required in the game of basketball. The sheer pace of movement of basketball players requires them to have special speed indicators when running with a change of direction. In the physical training of basketball players for the development of high endurance running exercises are used, among which the most common - shuttle running.
Опис
Ключові слова
баскетбол, підготовка, витривалість, тренування, параметри навантаження, подготовка, выносливость, тренировка, параметры нагрузки, basketball, training, endurance, load parameters
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх Чемпіонатів Європи / Ж. О. Цимбалюк, А. О. Тихонова, А. В. Мусієнко // Спортивні ігри. - 2019. - № 4 (14). - С. 121-130.