Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2935
Title: Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх Чемпіонатів Європи
Other Titles: Изменение показателей эффективности игровых действий баскетболистов 16-20 лет в играх чемпионатов Европы
Change of performance indicators of game actions of 16-20 year old basketball players in games of the European
Authors: Цимбалюк, Ж. О.
Тихонова, А. О.
Мусієнко, А. В.
Keywords: баскетбол
підготовка
витривалість
тренування
параметри навантаження
подготовка
выносливость
тренировка
параметры нагрузки
basketball
training
endurance
load parameters
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК)
Citation: Цимбалюк Ж. О. Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх Чемпіонатів Європи / Ж. О. Цимбалюк, А. О. Тихонова, А. В. Мусієнко // Спортивні ігри. - 2019. - № 4 (14). - С. 121-130.
Abstract: На сучасному етапі розвитку баскетболу одним із факторів, які впливають на перемогу команди рівня вищої спортивної майстерності в змаганнях, вважається рівень фізичної підготовленості команди. Тривалість змагального періоду призводить до скорочення інших періодів підготовки, що потребує розробки нових теоретичних положень фізичної підготовки, методів та засобів розвитку рухових здібностей, які необхідні в грі баскетбол. Рваний темп пересування гравців в баскетболі вимагає від них особливих показників швидкості у бігу зі зміною напрямку. В фізичній підготовці баскетболістів для розвитку швидкісної витривалості застосовують бігові вправи, серед яких найбільш поширена ‒ човниковий біг. На современном этапе развития баскетбола одним из факторов, влияющих на победу команды уровня высшего спортивного мастерства в соревнованиях, считается уровень физической подготовленности команды. Продолжительность соревновательного периода приводит к сокращению других периодов подготовки, что требует разработки новых теоретических положений физической подготовки, методов и средств развития двигательных способностей, которые необходимы в игре баскетбол. Рваный темп передвижения игроков в баскетболе требует от них особых показателей скорости в беге с изменением направления. В физической подготовке баскетболистов для развития скоростной выносливости применяют беговые упражнения, среди которых наиболее распространено - челночный бег. At the present stage of the development of basketball, one of the factors that influence the victory of the team of the level of higher sportsmanship in competitions is the level of physical fitness of the team. The duration of the competitive period leads to a shortening of other training periods, which requires the development of new theoretical provisions of physical training, methods and means of developing the motor skills required in the game of basketball. The sheer pace of movement of basketball players requires them to have special speed indicators when running with a change of direction. In the physical training of basketball players for the development of high endurance running exercises are used, among which the most common - shuttle running.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2935
ISSN: 2523-4161
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цимбалюк Ж. О., Тихонова А. О., Мусієнко А. В.pdf549.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.