Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2920
Title: Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних
Other Titles: Эволюционно-экологические аспекты зоологии позвоночных
Evolutionary and environmental aspects of vertebrate zoology
Authors: Харченко, Л. П.
Ковтун, М. Ф.
Ликова, І. О.
Харченко, Л. П.
Ковтун, М. Ф.
Лыкова, И. А.
Kharchenko, L. P.
Kovtun, M. F.
Lykova, I. О.
Keywords: тип Chordata
філогенез
еволюційні перебудови
адаптпції
филогенез
эволюционные перестройки
адаптпции
Chordata type
phylogenesis
evolutionary adjustment
adaptations
Issue Date: 2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Харченко Л. П. Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних : навч. посіб. / Л. П. Харченко, М. Ф. Ковтун, І. О. Ликова ; Нац. Акад. наук України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – Харків, 2019. – 87 с.
Abstract: У посібнику аналізуються шляхи і закономірності еволюційних перебудов покривів, скелету та систем внутрішніх органів представників типу Chordata на різних етапах філогенезу. Розглядаються проблеми формування адаптацій до умов існування хордових тварин. В пособии анализируются пути и закономерности эволюционных преобразований покровов, скелета и систем внутренних органов представителей типа Chordata на разных этапах филогенеза. Рассматриваются проблемы формирования адаптации к условиям существования хордовых животных.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2920
Appears in Collections:Кафедра зоології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Еволюційні аспекти зоології хребетних .pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.