Традиції пекінської опери як джерело творення звичних виразів китайської мови «гуаньюньюй»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Китайська опера – унікальне мистецтво, що народилося завдяки музично-театральній діяльності народних майстрів. Китайская опера - уникальное искусство, родившееся благодаря музыкально-театральной деятельности народных мастеров. Chinese opera is a unique art that was born due to the musical and theatrical activity of folk masters.
Опис
Ключові слова
традиції, пекінська опера, джерело, вирази, китайська мова, гуаньюньюй, студентські роботи, традиции, пекинская опера, источник, выражения, китайский язык, гуаньюньюй, студенческие работы, traditions, beijing opera, expressions, chinese, guanyunyu, student work
Цитування
Кім О. В. Традиції пекінської опери як джерело творення звичних виразів китайської мови «гуаньюньюй» / О. В. Кім // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 119–121.