Вплив засобів загальної фізичної підготовки на розвиток швидкісних здібностей у хлопців та дівчат на етапі початкової підготовки в легкій атлетиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
Автор дослідив різницю у розвитку швидкісних та швидкісно-силових якостей дівчат та хлопців при ідентичних тренуваннях у процесі загальної фізичної підготовки юних легкоатлетів при застосуванні комплексу вправ загальної фізичної підготовки. Автор исследовал разницу в развитии скоростных и скоростно-силовых качеств девушек и парней при идентичных тренировках в процессе общей физической подготовки юных легкоатлетов при применении комплекса упражнений общей физической подготовки. The author investigated the difference in the development of speed and speed-power qualities of girls and boys with identical training in the process of general physical training of young athletes in the application of a set of exercises of general physical training.
Опис
Ключові слова
легка атлетика, фізична підготовка, розвиток, швидкість, сила, здібності, дівчата, хлопці, легкая атлетика, физическая подготовка, развитие, скорость, сила, способности, мальчики, девочки, athletics, physical training, development, speed, strength, abilities, girls, boys
Цитування
Вродзинський М. В. Вплив засобів загальної фізичної підготовки на розвиток швидкісних здібностей у хлопців та дівчат на етапі початкової підготовки в легкій атлетиці / М. В. Вродзинский, Т. І. Дорофєєва, В. А. Коробейнік // Здоровье, спорт, реабилитация : науч. журн. по пробл. физ. воспит. спорта, реабилит. и рекреации / Харьк. нац. пед. ун-т имени Г. С. Сковороды ; [редкол. : Ж. Л. Козина (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНПУ, 2018. - № 1, т. 4. - С. 118–126.