Особливості процесу врахування першої іноземної мови у навчанні майбутніх учителів вимови другої іноземної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Визначені особливості процесу врахування першої іноземної мови у навчанні майбутніх учителів вимови другої іноземної. Определены особенности процесса учета первого иностранного языка в обучении будущих учителей произношения второго иностранного. The features of the process of accounting for the first foreign language in teaching future teachers to pronounce the second foreign language are determined.
Опис
Ключові слова
англійська фонетика, іноземні мови, майбутні вчителі, друга іноземна мова, транскрипція, английская фонетика, иностранные языки, будущие учителя, второй иностранный язык, транскрипция, english phonetics, foreign languages, future teachers, second foreign language, transcription
Цитування
Чухно О. А. Особливості процесу врахування першої іноземної мови у навчанні майбутніх учителів вимови другої іноземної / О. А. Чухно // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матер. IX Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 28 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 193–195.