Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2860
Title: Термінологія комп'ютерного програмного забезпечення
Other Titles: Терминология компьютерного программного обеспечения
Terminology of computer software
Authors: Гаврилова, О. В.
Keywords: лексика
запозичення
комп’ютерні терміни
нові слова
українська мова
англійська мова
лексика
заимствования
компьютерные термины
новые слова
украинский язык
английский язык
vocabulary
borrowings
computer terms
new words
Ukrainian language
English language
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Citation: Гаврилова О. В. Термінологія комп'ютерного програмного забезпечення / О. В. Гаврилова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту імені О. Гончара (1918–2018) / Дніпров. нац. ун-т імені О. Гончара ; [за ред. І. С. Попової]. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – Вип. 18. – С. 11-17.
Abstract: Проаналізовано термінологію комп’ютерної сфери англійської та української мов. Описано лексику, яка з’явилася в українській комп’ютерній терміносистемі. Зроблено спробу встановити закономірності запозичення термінологічних одиниць та їхній розвиток в українській мові. Розглянуто шляхи поповнення лексики інформаційно-комп’ютерних технологій, її тлумачення та функціонування в українській мові. Проанализированы терминологию компьютерной сферы английского и украинского языков. Описаны лексику, которая появилась в украинской компьютерной терминосистеме. Сделана попытка установить закономерности заимствования терминологических единиц и их развитие в украинском языке. Рассмотрены пути пополнения лексики информационно-компьютерных технологий, ее толкование и функционирования в украинском языке. The article deals with the analysis of computer terminology in the English and Ukrainian languages. The words which have appeared in the Ukrainian computer terminological system are analyzed. An attemptis made to reveal some regularities of terminological unit borrowings and their further development in the Ukrainian language. Ways of information and computer technologies vocabulary replenishment, its origin, interpretation and functioning in the Ukrainian language are considered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2860
ISSN: 2313-4593
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гаврилова О. В. .pdf8.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.