Health, sport, rehabilitation

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of the formation, restoration, strengthening and preservation of health of representatives of different groups of people, physical rehabilitation and recreation, medical and recreational physical culture. It also reflects materials on the theory and methodology of training of sportsmens ; the means of physical culture, its forms and methods, the basic principles of health-saving technologies and disease prevention. У журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних груп населення, фізичної реабілітації та рекреації, лікувальної та оздоровчої фізичної культури. У ньому також відображені матеріали з теорії та методики підготовки спортсменів; засобифізичної культури, її форми та методи, основні принципи здоров'язберігаючих технологій та профілактики захворювань. В журнале представлены статьи по актуальным проблемамфизического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены материалы по теории и методике подготовки спортсменов ; средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.
Опис
Ключові слова
sport, physical education, training of movements, organization of physical education, recreation, rehabilitation, sports medicine, спорт, фізичне виховання, навчання рухами, організація фізичного виховання, рекреація, реабілітація, спортивна медицина, спорт, физическое воспитание, обучение движениями, организация физического воспитания, рекреация, реабилитация, спортивная медицина
Цитування
Health, sport, rehabilitation : scientific journalon problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; [еditor in сhie Zh. L. Kozina]. – Kharkiv : KhNPU, 2018. - № 2. - Т. 4. – 151 с.