Юй хуа–новатор у китайській літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Юй Хуа – один з небагатьох сучасних авторів, який ніколи не залишався прихильником єдиної цільної форми вираження. Еволюція творчого методу та художньої свідомості автора також відображається у зміні смислового наповнення концептів. Юй Хуа - один из немногих современных авторов, никогда не оставался сторонником единой цельной формы выражения. Эволюция творческого метода и художественного сознания автора также отображается в изменении смыслового наполнения концептов. Yu Hua, one of the few contemporary authors, has never been a supporter of a single, unified form of expression. The evolution of the author's creative method and artistic consciousness is also reflected in the change in the conceptual content.
Опис
Ключові слова
Юй Хуа–новатор, китайська література, новаторські методи, студентські роботи, Юй Хуа-новатор, китайская литература, новаторские методы, студенческие работы, Yu-Hua innovator, сhinese literature, innovative methods, student work
Цитування
Андреєва Ю. В. Юй хуа–новатор у китайській літературі / Ю. В. Андреєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 92–96.