Психологія кольору в дизайні середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Психологічні аспекти впливу кольору на організм людини не тільки допомагають, але і є ключовими у формуванні емоційного «клімату» приміщення. Від того, яким чином кольори впливають на людину, залежить її настрій, стан, працездатність. Ці знання і вміння дозволяють створювати простір різної функціональної спрямованості : житлового, виробничого, соціального середовища. Психологические аспекты влияния цвета на организм человека не только помогают, но и являются ключевыми в формировании эмоционального «климата» помещения. От того, каким образом цвета влияют на человека, зависит его настроение, состояние, работоспособность. Эти знания и умения позволяют создавать пространство различной функциональной направленности : жилищного, производственного, социального среды. Psychological aspects of the effect of color on the human body not only help, but are key in shaping the emotional "climate" of the room. How colors affect a person depends on their mood, condition, and performance. This knowledge and skills allow us to create a space of different functional orientation : residential, industrial, social environment.
Опис
Ключові слова
психологія кольору, простір, середовище, фізіологія, фізіологія, гармонія, дизайн, естетика, психология цвета, пространство, среда, физиология, гармония, дизайн, эстетика, color psychology, space, environment, physiology, harmony, design, aesthetics
Цитування
Ярошенко А. Психологія кольору в дизайні середовища / А. Ярошенко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 квіт. 2018 р. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2. - С. 237-240.