Якість освіти від Г. С. Сковороди до сучасних педагогічних реалій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор визначив якість освіти від Г. С. Сковороди до сучасних педагогічних реалій. А також слово і серце Сковороди, його мудрість та щирість які перетворюють його на символ української культури. В данной статье автор определил качество образования от Г. С. Сковороды до современных педагогических реалий. А также слово и сердце Сковороды, его мудрость и искренность которые превращают его в символ украинской культуры. In this article, the author determined the quality of education from G. S. Skovoroda to modern pedagogical realities. And also the word and heart of the Frying Pan, its wisdom and sincerity that turn it into a symbol of Ukrainian culture.
Опис
Ключові слова
освіта, Сковорода Г. С., сучасні педагогічні реалії, філософія, образование, Сковорода Г. С., современные педагогические реалии, философия, education, Skovoroda G. S., modern pedagogical realities, philosophy
Цитування
Прокопенко І. Ф. Якість освіти від Г. С. Сковороди до сучасних педагогічних реалій / І. Ф. Прокопенко // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 3–4.