Культорологічна характеристика освіти : полемічні інтерпретації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор у своїй статті розглянув культорологічну характеристику освіти : полемічні інтерпретації. Автор в своей статье рассмотрел культурологическую характеристику образования: полемические интерпретации. In his article, the author considered the cultural characteristics of education: polemical interpretations.
Опис
Ключові слова
культорологічна характеристика, освіта, полемічні інтерпретації, культура, культурологическая характеристика, образование, полемические интерпретации, культура, cultural characteristics, education, polemical interpretations, culture
Цитування
Грицай О. М. Культорологічна характеристика освіти : полемічні інтерпретації / О. М. Грицай // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 57–59.