Міжпоколінна відповідальність як ціннісна орієнтація сучасної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор розкрив міжпоколінну відповідальність як ціннісна орієнтація сучасної освіти. В данной статье автор раскрыл межпоколенную ответственность как ценностная ориентация современного образования. In this article, the author has revealed between generations responsibility as a value orientation of modern education.
Опис
Ключові слова
міжпоколінна відповідальність, орієнтація сучасної освіти, культура, матеріальні цінності, межпоколенная ответственность, ориентация современного образования, культура, материальные ценности, intergenerational responsibility, orientation of modern education, culture, material values
Цитування
Дьячкова Є. Міжпоколінна відповідальність як ціннісна орієнтація сучасної освіти / Є. Дьячкова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 65–67.