Філософія Г. С. Сковороди у констеляціях постсучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було розкрито філософію Г. С. Сковороди у констеляціях постсучасності. Розглянуто докладніше питання про сучасність сковородинівських ідей. В данной статье автором было раскрыто философию Г. С. Сковороды в констелляции постсовременности. Рассмотрены подробнее вопрос о современности сковородиновских идей. In this article, the author disclosed the philosophy of GS Skovoroda in the constellation of post-modernity. The issue of modernity of Skovorodinsky ideas is considered in more detail.
Опис
Ключові слова
філософія, Сковорода Г. С., констеляція, постсучасність, философия, Сковорода Г. С., констелляция, постсовременность, philosophy, Skovoroda G. S., constellation, post-modernity
Цитування
Радіонова Н. В. Філософія Г. С. Сковороди у констеляціях постсучасності / Н. В. Радіонова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 113–114.