Реалізація положень статуту духовних семінарій 1814 р. у практиці вітчизняної середньої духовної школи (поч. ХІХ ст. - перша половина 60-х років ХІХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було обгрунтовано реалізацію положень статуту духовних семінарій 1814 р. у практиці вітчизняної середньої духовної школи (поч. ХІХ ст. – перша половина 60-х років ХІХ ст.). В данной статье автором было обосновано реализацию положений устава духовных семинарий 1814 в практике отечественной средней духовной школы (нач. XIX в. - первая половина 60-х годов XIX в.). In this article, the author substantiated the implementation of the provisions of the Charter of theological Seminary of 1814 in the practice of the domestic secondary spiritual school (early XIX century - the first half of the 60-ies of the XIX century).
Опис
Ключові слова
духовний семінарій, середня духовна школа, українська освіта, статут, духовный семинарий, средняя духовная школа, украинское образование, устав, theological seminary, secondary spiritual school, ukrainian education, charter
Цитування
Твердохліб Т. С. Реалізація положень статуту духовних семінарій 1814 р. у практиці вітчизняної середньої духовної школи (поч. ХІХ ст. – перша половина 60-х років ХІХ ст.) / Т. С. Твердохліб // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 141-143.