Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2765
Title: Сковородинівські ідеї у творчості В. О. Сухомлинського
Other Titles: Сковородиновские идеи в творчестве В. О. Сухомлинського
Skovorodin ideas in the work of V. O. Sukhomlinskogo
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Keywords: сковородинівські ідеї
Сухомлинський В. О.
філософи
педагоги-шестидесятники
сковородиновские идеи
Сухомлинский В. А.
философы
педагоги-шестидесятники
skovorodinsky ideas
Sukhomlinsky V. A.
philosophers
teachers-sixties
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Прокопенко І. Ф. Сковородинівські ідеї у творчості В. О. Сухомлинського / І. Ф. Прокопенко // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 4–6.
Abstract: У данній статті автором було розкрито сковородинівські ідеї у творчості В. О. Сухомлинського. В данной статье автором было раскрыто сковородиновские идеи в творчестве В. О. Сухомлинського. In this article, the author revealed the ideas of Skovorodin in the work of V. O. Sukhomlinsky.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2765
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопенко І. Ф. .pdf710.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.