Дитина у просторі сучасної початкової освіти: до актуалізації педагогічної спадщини В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було розглянуто дитину у просторі сучасної початкової освіти : до актуалізації педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Указані імперативи детально розписані у працях видатного педагога як рекомендації для батьків, учителів, директорів шкіл. В данной статье автором было рассмотрено ребенка в пространстве современного начального образования : к актуализации педагогического наследия В. Сухомлинского. Указанные императивы подробно расписаны в трудах выдающегося педагога как рекомендации для родителей, учителей, директоров школ. In this article the author considered a child in the space of modern elementary education : to the actualization of V. Sukhomlinsky's pedagogical heritage. These imperatives are detailed in the writings of an outstanding teacher as recommendations for parents, teachers, principals.
Опис
Ключові слова
дитина, сучасна початкова освіта, педагогічна спадщина, Сухомлинський В., ребенок, современная начальное образование, педагогическое наследие, Сухомлинский В., child, modern elementary education, pedagogical heritage, Sukhomlinsky V.
Цитування
Якушко Н. М. Дитина у просторі сучасної початкової освіти: до актуалізації педагогічної спадщини В. Сухомлинського / Н. М. Якушко // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 22-24.