Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної свідомості майбутніх вчителів історії (на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій статті автором було проаналізовано виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної свідомості майбутніх вчителів історії (на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди). В этой статье автором были проанализирован воспитательный потенциал педагогического краеведения в формировании национального сознания будущих учителей истории (на примере исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды). In this article, the author analyzed the educational potential of pedagogical local lore in the formation of national consciousness of future teachers of history (on the example of the history faculty of KhNPU named after G. S. Skovoroda).
Опис
Ключові слова
педагогічне краєзнавство, національна свідомість, майбутні вчителі, історія, ХНПУ, педагогическое краеведение, национальное сознание, будущие учителя, история, ХНПУ, pedagogical history, national consciousness, future teachers, history, KhNPU
Цитування
Бережна С. В. Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної свідомості майбутніх вчителів історії (на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди) / С. В. Бережна // «Освіта і доля нації». Виховання громадянина в демократичних суспільствах : європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 24–27.