Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/276
Title: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Authors: Радченко, Л. П.
Шиловцева, Н. В.
Keywords: інноваційна макроекономічна політика
стратегія
інноваційний розвиток
глобальний індекс інновацій
національна економіка
рейтинг інноваційності
державна інноваційна політика
инновационная макроэкономическая политика
стратегия
инновационное развитие
глобальный индекс инноваций
национальная экономика
рейтинг инновационности
государственная инновационная политика
innovative macroeconomic policy
strategy
innovative development
the global innovation index
the national economy
the ranking of innovation
state innovation policy
Issue Date: 2016
Publisher: Медобори-2006
Citation: Радченко Л. П. Інноваційний розвиток як пріоритетний напрям макроекономічної політики / Л. П. Радченко, Н. В. Шиловцева // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Економічні науки : [зб. наук. пр.].– Кам’янець-Подільський, 2016.– Вип. 11. – С. 43–49.
Abstract: Розглядаються теоретичні та практичні питання формування стратегії інноваційної макроекономічної політики, аналізуються основні напрями інноваційної макроекономічної політики за досвідом різних країн світу. Розглядаються умови та труднощі в реалізації інноваційної макроекономічної політики в Україні. Визначаються рейтингові позиції української національної економіки за глобальним індексом інновацій (GII) в світовій економіці. Запропоновані певні шляхи підвищення рівня інноваційності національної економіки та ефективності інноваційної політики України. Рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования стратегии инновационной макроэкономической политики, анализируются основные направления инновационной макроэкономической политики за опытом разных стран мира. Рассматриваются условия и трудности в реализации инновационной макроэкономической политики в Украине. Определяются рейтинговые позиции украинской национальной экономики с глобальным индексом инноваций (GII) в мировой экономике. Предложены определенные пути повышения уровня инновационности национальной экономики и эффективности инновационной политики Украины. The theoretical and practical issues of formation the innovative strategy of macroeconomic policies, analyzes the main macroeconomic policy of innovation from experience around the world. The conditions and difficulties in implementing innovative macroeconomic policy in Ukraine. Identify rating positions Ukrainian national economy for the global innovation index (GII) in the global economy. The proposed some innovative ways to increase the level of the national economy and effectiveness of innovation policy in Ukraine.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/276
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радченко Л. П., Шиловцева Н. В..pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.