Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2754
Title: Упровадження громадського виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу "Бджілка" Харківської спеціалізованої школи No 73)
Other Titles: Внедрение общественного воспитания старшеклассников через деятельность школьного евроклуба (из опыта работы Евроклуба "Пчелка" Харьковской специализированной школы No 73)
The introduction of public education of high school students through the activities of the school Euroclub (from the experience of the Euroclub "Bee" Kharkov specialized school No 73)
Authors: Подчерняєва, Н. Д.
Подчерняева, Н. Д.
Podchernyaeva, N. D.
Keywords: громадське виховання
старшокласники
школа
Євроклуб "Бджілка"
Харків
спеціалізована школа No 73
общественное воспитание
старшеклассники
школа
Евроклуб "Пчелка"
Харьков
специализированная школа No 73
public education
high school students
school
Euro club "Bee"
Kharkov
specialized school No 73
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Подчерняєва Н. Д. Упровадження громадського виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу "Бджілка" Харківської спеціалізованої школи No 73) / Н. Д. Подчерняєва // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 93–96.
Abstract: Автором у данній статті було упроваджено громадське виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу «Бджілка» Харківської спеціалізованої школи No 73). Автором в данной статье было внедрено общественное воспитание старшеклассников через деятельность школьного евроклуба (из опыта работы Евроклуба «Пчелка» Харьковской специализированной школы No 73). The author in this article introduced the public education of high school students through the activities of the school Euroclub (from the experience of the Euroclub “Bee” of Kharkiv Specialized School No. 73).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2754
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подчерняєва Н. Д. .pdf767.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.