В. Сухомлинський і Слобожанська філософська традиція

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор у данній статті проаналізував В. Сухомлинського і Слобожанську філософську традицію. Відкрив нові можливості кордоцентричної орієнтації вітчизняної освіти. Автор в данной статье проанализировал В. Сухомлинского и Слобожанскую философскую традицию. Открыл новые возможности кордоцентрической ориентации отечественного образования. The author in this article analyzed V. Sukhomlinsky and Slobozhansky philosophical tradition. Has opened new possibilities of cordocentric orientation of domestic education.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В., Слобожанська філософія, традиції, Сухомлинский В., Слобожанская философия, традиции, Sukhomlinsky V., Slobozhanska philosophy, traditions
Цитування
Радіонова Н. В. В. Сухомлинський і Слобожанська філософська традиція / Н. В. Радіонова // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 99-100.