Педагогічна антропологія І. Канта та В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор проаналізував педагогічну антропологію І. Канта та В. Сухомлинського. Було висвітлено гуманістичну педагогіку і освітню діяльність В. Сухомлинського поставила ряд питань щодо зміни уявлення про зміст і форми, спрямованість трансформацій педагогічних відносин в умовах постоталітарного суспільства. В данной статье автор проанализировал педагогическую антропологию И. Канта и В. Сухомлинского. Были рассмотрены гуманистическая педагогика и образовательная деятельность В. Сухомлинского поставила ряд вопросов по изменению представления о содержании и формах, направленность трансформаций педагогических отношений в условиях постоталитарного общества. In this article, the author analyzed the pedagogical anthropology of I. Kant and V. Sukhomlinsky. Humanistic pedagogics were considered and V. Sukhomlinsky's educational activity raised a number of questions on changing the idea of content and forms, the orientation of transformations of pedagogical relations in the conditions of post-totalitarian society.
Опис
Ключові слова
педагогічна антропологія, Кант І., Сухомлинський В., педагогічна спадщина, педагогическая антропология, Кант И., Сухомлинский В., педагогическое наследие, pedagogical anthropology, Kant I., Sukhomlinsky V., pedagogical heritage
Цитування
Разуменко О. О. Педагогічна антропологія І. Канта та В. Сухомлинського / О. О. Разуменко // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 101-104.