Лексико-семантичні групи українських запозичень в урумській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор у данній статті проаналізував лексико-семантичні групи українських запозичень в урумській мові. Автор в данной статье проанализировал лексико-семантические группы украинских заимствований в урумский языке. In this article, the author analyzed lexical-semantic groups of ukrainian borrowings in the urum language.
Опис
Ключові слова
українські запозичення, урумська мова, уруми, тюркська мова, украинские заимствования, урумский язык, урумы, тюркский язык, ukrainian borrowing, urum language, urum, turkic language
Цитування
Йосипенко С. О. Лексико-семантичні групи українських запозичень в урумській мові / С. О. Йосипенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 34–36.