Епістолярний дискурс як віддзеркалення мовної особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Editor and authors of individual articles
Анотація
У статті визначено статус епістолярного тексту в світлі теорії дискурсу. З’ясовано, які підходи існують у сучасній лінгвістиці до виділення епістолярного стилю, виявлено особливості епістолярного дискурсу та відбиття мовної особистості адресанта в текстах епістол. Уточнено функції епістолярного дискурсу та поняття мовної особистості. Диференціються терміни мовець, мовна особистість, мовленнєва особистість. В статье определен статус эпистолярного текста в свете теории дискурса. Выяснено, какие подходы существуют в современной лингвистике к выделению эпистолярного стиля, рассмотрены особенности эпистолярного дискурса и отображение языковой личности адресанта в текстах эпистол. Уточнены функции эпистолярного дискурса и понятие языковой личности. Дифференцируются термины говорящий, языковая личность, говорящая личность. In the article the status of the epistolary text is determined in the light of the theory of discourse. Some approaches to epistolary style exist ing in modern linguistics, certain peculiarities of the epistolary discourse as well as the reflection of the author’s linguis tic personality in the epistles have been considered. The functions of the epistolary discourse and the concept of linguistic personality have been specified. The terms speaker, linguistic personality, speech personality have been differentiated.
Опис
Ключові слова
англійська фонетика, епістолярний дискурс, епістолярний стиль, епістола, мовна особистість, английская фонетика, эпистолярный дискурс, эпистолярный стиль, эпистола, языковая личность, english phonetics, еpistolary discourse, epistolary style, epistle, linguistic personality
Цитування
Невська Ю. В. Епістолярний дискурс як віддзеркалення мовної особистості / Ю. В. Невська // Science and Education a New Dimension. Philology. – V (39). – Is. 143. – Budapest, 2017. – pp. 45–49.