Особливості раціонального харчування учнів і студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, учні та студенти, які не дотримуються норм харчування, що не вмістить повну норму різних необхідних елементів (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів), значно погіршують свій стан здоров’я. Це значно відображається не тільки на загальному стані здоров’я студентів, а й на їх самопочутті під час навчання. Також впливає на якість засвоєння матеріалу, активність під час занять, здатності аналізувати, мислити. Таким образом, учащиеся и студенты, которые не придерживаются норм питания, содержащие полную норму различных необходимых элементов (белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов), значительно ухудшают свое состояние здоровья. Это значительно отражается не только на общем состоянии здоровья студентов, но и на их самочувствии во время обучения. Также влияет на качество усвоения материала, активность на занятиях, способности анализировать, мыслить. Thus, pupils and students who do not adhere to the diet, which contains the complete norm of various necessary elements (proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins), significantly worsen their health. This significantly affects not only the general health status of students, but also their well-being during training. It also affects the quality of assimilation of the material, activity in the classroom, ability to analyze, think.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, раціональне харчування, учні, студенти, студентські роботи, анатомия, физиология, рациональное питание, ученики, студенты, студенческие работы, anatomy, physiology, rational nutrition, school students, students, student work
Цитування
Щербак Н. І. Особливості раціонального харчування учнів і студентів / Н. І. Щербак, Є. В. Мулявіна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 500–503.