Старіння населення в України як соціально-демографічна і валеологічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, зусилля в галузі охорони здоров’я та, перш за все первинної медико-санітарної допомоги, слід зосередити на заходах, реалізація яких дозволила б людям похилого якомога довше зберігати здатність до самообслуговування і вести активне інтегроване в суспільстві життя. Следовательно, усилия в области здравоохранения и, прежде всего первичной медико-санитарной помощи, следует сосредоточить на мероприятиях, реализация которых позволила бы пожилым как можно дольше сохранять способность к самообслуживанию и вести активную и интегрированную жизнь в обществе. Consequently, efforts in the field of health care and, above all, primary health care should be focused on activities that would enable older people to remain self-sufficient and lead an active and integrated life in society.
Опис
Ключові слова
старіння, соціально-демографічна проблема, соціально-валеологічна проблема, хронічні захворювання, охорона здоров’я, студентські роботи, старение, социально-демографическая проблема, социально-валеологическая проблема, хронические заболевания, здравоохранение, студенческие работы, aging, socio-demographic problem, socio-valeological problem, chronic diseases, healthcare, student work
Цитування
Дрожик Л. В. Старіння населення в України як соціально-демографічна і валеологічна проблема / Л. В. Дрожик, М. І. Осинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 123–125.