Наступність у навчанні математики в початковій та основній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто різноманітні підходи до визначення проблеми наступності. Указано актуальні проблеми, які необхідно розв’язати для забезпечення наступності в навчанні математики на різних ланках здобуття освіти: початковій та основній школі. В статье рассмотрены различные подходы к определению проблемы преемственности. Указано актуальные проблемы, которые необходимо решить для обеспечения преемственности в обучении математике на разных звеньях получения образования: начальной и средней школе. The different approaches to the definition of the problem of succession are considered in the article. The actual problems that need to be addressed to ensure succession in the teaching of mathematics at different levels of education: primary and secondary schools.
Опис
Ключові слова
математика, наступність, принцип наступності, початкова школа, основна школа, математика, преемственность, принцип преемственности, начальная школа, средняя школа, mathematics, succession, the principle of succession, primary school, secondary school
Цитування
Партала Н. О. Наступність у навчанні математики в початковій та основній школі / Н. О. Партала // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 237–243.