Основні аспекти психолого-педагогічних особливостей формування поведінки молодших школярів

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний унiверситет (ХДУ)
Анотація
Стаття присвячена основним аспектам психолого-педагогічних особливостей формування поведінки молодших школярів. Здійснено спробу довести, що у молодшому шкільному віці закладаються навички здоров’язбережувальної поведінки. У статті теоретично обґрунтовані структурні компоненти поведінки та засоби поведінкової діяльності, розглянуті інструменти активної поведінки. Статья посвящена основным аспектам психолого-педагогических особенностей формирования поведения младших школьников. Предпринята попытка доказать, что в младшем школьном возрасте закладываются навыки здоровьесберегающего поведения. В статье теоретически обоснованы структурные компоненты поведения и средства поведенческой деятельности, рассмотрены инструменты активного поведения. The article is devoted to the main aspects of the psychological and pedagogical features of the formation of behavior of primary school students. An attempt was made to prove that at the primary school age skills of healthy behavior are laid. The article theoretically substantiates the structural components of behavior and means of behavioral activity, considers the tools of active behavior.
Опис
Ключові слова
навчально-виховний процес, поведінка, здоров’я, молодші школярі, учебно-воспитательный процесс, поведение, здоровье, младшие школьники, educational and upbrinding process, behavior, health, primary school students
Цитування
Мірошниченко О. М. Основні аспекти психолого-педагогічних особливостей формування поведінки молодших школярів / О. М. Мірошниченко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2016. - Вип. LXXIV, т. 2. - С. 50-55.