Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрокопенко, А. І.-
dc.date.accessioned2019-10-09T08:42:46Z-
dc.date.available2019-10-09T08:42:46Z-
dc.date.issued2003-12-10-
dc.identifier.citationПрокопенко А. І. Моделі комунікації в системі перспективного управління (на прикладах педагогічної системи вищого закладу освіти) / А. І. Прокопенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. - Київ ; Запоріжжя : ЗОІППУ, 2003. – Вип.28. – С. 7–13.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbnISBN 5-7763-8333-1-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2654-
dc.description.abstractДля реалізації перспективного управління, передача повідомлення орієнтована на досягнення певного результату. Суб’єкти комунікаційної взаємодії при перспективному управління мають вміти спільно долати бар’єри, що виникають при дії об’єктивного, суб’єктивного, особистісного та людського факторів. Дослідження особливостей комунікаційної взаємодії в педагогічній системі вищого закладу освіти пов’язане з розв’язанням проблеми інформаційного забезпечення процесу управління навчальною діяльністю студентів. Для реализации перспективного управления, передача сообщения ориентирована на достижение определенного результата. Субъекты коммуникационного взаимодействия при перспективном управления должны уметь совместно преодолевать барьеры, возникающие при воздействии объективного, субъективного, личностного и человеческого факторов. Исследование особенностей коммуникационного взаимодействия в педагогической системе высшего учебного заведения связано с решением проблемы информационного обеспечения процесса управления учебной деятельностью студентов.For forward-looking management, message delivery is focused on achieving a specific result. Subjects of communication interaction in perspective management must be able to jointly overcome the barriers arising from the action of objective, subjective, personal and human factors. The study of the peculiarities of communication interaction in the pedagogical system of a higher education institution is connected with the solution of the problem of informational support of the process of management of students' educational activity.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЗапорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППУ), ТОВ «Фінвей», поліграфічний центр «Х-прінт», м. Запоріжжяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцесuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоммуникацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцессuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprocessuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.titleМоделі комунікації в системі перспективного управління (на прикладах педагогічної системи вищого закладу освіти)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМодели коммуникации в системе перспективного управления (на примерах педагогической системы высшего учебного заведения)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeModels of communication in the system of perspective management (on the examples of pedagogical system of higher education institution)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.