Question of learning English in the Waldorf schools of China

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукова громадська організація "Соборність" (Україна), Центр сучасної педагогіки "Навчання без кордонів" (Канада, Монреаль)
Анотація
Were discussed the study of English in Waldorf schools in China. Were analyzed the methodology of teaching foreign languages in Waldorf primary schools. The purpose and content of the study of foreign languages at Waldorf School was determined. Were formed the peculiarities of studying English in the Waldorf schools. It was determined that the study of foreign languages at Waldorf Elementary School leads to the formation of a foreign language culture of students and to effective results in learning a foreign language. The role assigned to the teacher of English at Waldorf Primary School of the People's Republic of China was outlined. Розглянуто питання вивчення англійської мови у вальдорфських школах Китаю. Проаналізовано методику навчання іноземним мовам у вальдорфських початкових школах. Визначено мету та зміст вивчення іноземних мов у вальорфській школі. Сформовано особливості вивчення англійської мови у вальдорфських школах. Було визначено, що вивчення іноземних мов у вальдорфській початковій школі призводить до сформованості іншомовної культури учнів та до ефективних результатів у вивченні іноземної мови. Окреслена роль, яку відводять учителю англійської мови у вальдорфській початковій школі КНР. Рассмотрены вопросы изучения английского языка в вальдорфских школах Китая. Проанализировано методику обучения иностранным языкам в вальдорфских начальных школах. Определены цели и содержание изучения иностранных языков в вальдорфской школе. Сформированы особенности изучения английского языка в вальдорфских школах. Было определено, что изучение иностранных языков в вальдорфской школе приводит к формированию иноязычной культуры учащихся и к эффективным результатам в изучении иностранного языка. Обозначена роль, которую отводят учителю английского языка в вальдорфской школе КНР.
Опис
Ключові слова
english language, Waldorf pedagogy, Steiner R., Waldorf school, primary school, China, англійська мова, вальдорфська педагогіка, Штайнер Р., вальдорфська школа, початкова школа, Китай, английский язык, вальдорфская педагогика, Штайнер Р., вальдорфская школа, начальная школа, Китай
Цитування
Ionova O. M. Question of learning English in the Waldorf schools of China / O. M. Ionova, Y. V. Lakhmotova // Virtus : Scientific Journal / Editor-in Chief M. A. Zhurba. – Montreal : Learning Without Boarders, 2017. – Is. 17 (October). – p. 109–111.