Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Акцентовано увагу на використанні різних видів і технік нетрадиційного малювання на заняттях з образотворчого мистецтва. В статье рассмотрена проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Акцентировано внимание на использовании различных видов и техник нетрадиционного рисования на занятиях по изобразительному искусству. The article deals with the problem of development of creative abilities of children of preschool age. The emphasis is placed on the use of different types and techniques of non-traditional drawing on the lessons of fine arts.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, трафарети, тамповка, штамп, монотипія, графіка, конструювання, творческие способности, трафареты, тамповка, штамп, монотипия, графика, конструирование, creative abilities, stencil, stamp, stamp, monotype, graphics, design
Цитування
Іваніщева Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку / Л. М. Іваніщева // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 207–211.