Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2634
Title: Педагогічні умови розвитку математичних здібностей молодших школярів
Other Titles: Педагогические условия развития математических способностей младших школьников
Pedagogical conditions for the development of mathematical abilities in primary school
Authors: Кукліна, О. М.
Куклина, Е. Н.
Kuklina, O. M.
Keywords: математичні здібності
якості мислення
діяльність
розвиток
молодші школярі
математические способности
качества мышления
деятельность
развитие
младшие школьники
mathematical abilities
quality of thinking
activity
development
primary school students
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кукліна О. М. Педагогічні умови розвитку математичних здібностей молодших школярів / О. М. Кукліна // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 217–221.
Abstract: У статті розкривається сутність та особливості розвитку математичних здібностей молодших школярів, визначаються педагогічні умови їх формування. В статье раскрывается сущность и особенности развития математических способностей младших школьников, определяются педагогические условия их формирования. The article reveals the essence and the features of development of mathematical abilities in primary school, determines the pedagogical conditions for their formation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2634
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.