Педагогічні умови розвитку математичних здібностей молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається сутність та особливості розвитку математичних здібностей молодших школярів, визначаються педагогічні умови їх формування. В статье раскрывается сущность и особенности развития математических способностей младших школьников, определяются педагогические условия их формирования. The article reveals the essence and the features of development of mathematical abilities in primary school, determines the pedagogical conditions for their formation.
Опис
Ключові слова
математичні здібності, якості мислення, діяльність, розвиток, молодші школярі, математические способности, качества мышления, деятельность, развитие, младшие школьники, mathematical abilities, quality of thinking, activity, development, primary school students
Цитування
Кукліна О. М. Педагогічні умови розвитку математичних здібностей молодших школярів / О. М. Кукліна // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 217–221.