Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2632
Title: Роль прийому порівняння в навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі
Other Titles: Роль приёма сравнения в обучении младших школьников решать простые сюжетные задачи
The role of comparison in the teaching of solve simple plot tasks in primary school
Authors: Гуд, І. І.
Гуд, И. И.
Good, I. I.
Keywords: логічне мислення
прийоми порівняння
прості сюжетні задачі
математичні відношення
молодші школярі
логическое мышление
приёмы сравнения
простые сюжетные задачи
математические отношения
младшие школьники
logical thinking
comparisons
simple plot tasks
mathematical relations
primary school students
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Гуд І. І. Роль прийому порівняння в навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі / І. І. Гуд // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 202–206.
Abstract: У статті розкривається сутність прийому порівняння як складової логічного мислення та його роль у навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі на математичні відношення. В статье раскрывается сущность приема сравнения как составной логического мышления, его роль в обучении математике младших школьников решать простые сюжетные задачи на математические отношения. The article reveals the essence of the acceptance of comparison as a composite logical thinking, its role in teaching of solve simple plot tasks of mathematical relations in primary school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2632
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гуд І. І. Роль прийому порівняння .pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.